‘Veiligheid, privacy en gemoedsrust voor onze Private Clients’

Over Tridense

Tridense beschermt de persoonlijke levenssfeer van vooraanstaande, vermogende families en particulieren (Private Clients). Wij integreren traditionele fysieke en ICT beveiliging met bredere en innovatieve vormen van privacybescherming.

Het creëren van gemoedsrust voor onze cliënten is ons doel. Het Tridense Family Security en Privacy Programma geeft zekerheid en rust zonder dat cliënten daarvoor ‘eigenheid’ inleveren. Wij scheiden zin en onzin op basis van realistisch en structureel risicomanagement. In de zorg voor de veiligheid en het welzijn van onze cliënten streven wij naar bestendige relaties op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Tridense is een onafhankelijk beveiligings- en adviesbureau dat zich laat leiden door het belang van haar cliënten.